Psykosyntes – en psykologi med själ

För närmare 100 år sedan lade den italienska läkaren Roberto Assagioli grunden till psykosyntesen.

För att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde han sig av tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap. Detta helhetstänkande utgör ett dynamiskt utgångsläge för mänskligt och organisatoriskt växande för varje individ i sin unikhet. Läs er om psykosyntes här!

 

Att gå i Terapi är att säga JA till dig själv!

 

Boka behandling