Relationscoachning

Imago metoden

Imago är en ny metod för att upprätta en fungerande dialog i ett förhållande. I hjärtat av metoden ligger att upprätta trygghet och förtroende i relationen och att skapa en kontakt. Metoden hjälper parterna att återupptäcka varandra så att relationen kan fördjupas och bli ett medvetet förhållande. Imago har utvecklats av psykologerna och det äkta paret Harville Hendrix och Helen Hunt i USA. Metoden är integrativ och kognitiv, systemisk, kommunikationsteoretisk och objektsrelationsteoretisk psykologi och bygger på mångårig erfarenhet av psykoterapi med par.

 

En viktig ingrediens är att arbeta utifrån Mindfulness. De centrala delarna i Imagometoden går även att tillämpa på andra områden, som i organisations-sammanhang och konfliktlösning.

 

Imago betyder bild. Det är den bild vi alla bär med oss av den ideala partnern, en bild som bygger på våra tidiga erfarenheter av relationer till viktiga personer i våra liv. Vår Imago består av både positiva och negativa erfarenheter och innehåller sådant som vi ännu inte är i behov av att reparera. Den partner vi söker är också den som vi vill ska läka våra sår. Så länge vi är omedvetna om det, är risken stor att vi istället återskapar de sårande erfarenheterna med vår partner. I Imago är kärlek inte bara en känsla utan också ett dagligt beslut.
Share

 

“The beauty you see in me is a reflection of you.”
Rumi

 

 

Boka behandling