OPEN FLOOR DANCE MEDITATION

 

 

Vad innebär Open Floor Dans och rörelse?

När vi använder dans för att bli fullständigt förkroppsligade, fysiskt och känslomässigt, i medveten närvaro, betyder det helt enkelt att vi är härligt levande. Det betyder att vi är närvarande för vad som erbjuds: ATT ÄLSKA, ATT FÖRLORA, ATT KOLLIDERA, ATT LÄRA, ATT SKAPA, ATT FÖRENA, ATT KÄNNA. Att förkroppsligas är att använda alla våra sinnen fullt ut. Att hålla fast vid våra upplevelser, vare sig de är positiva eller negativa. Att känna vår KRAFT och få saker att hända i vår värld. När vi lever ett förkroppsligat liv är vi följsamma, flexibla och fria att uppleva alla de vilda eller finkänsliga ögonblick som passerar som är himmelska och får oss att falla på knä. Att förkroppsligas är att nå döden med en känsla av frid, utan att ångra att vi missat saker i livet för att vi inte var närvarande.

Som vi rör oss på dansgolvet, rör vi oss i livet
Kathy Altman

”Kroppen talar många språk. Den talar med sin färg och sin temperatur, igenkännandets rodnad, kärlekens glöd, smärtans blekhet, upphetsningens hetta, vankelmodets kyla. Den talar genom sin ständiga dans, ibland gungande, ibland ryckig, ibland darrande. Den talar genom hjärtats språng, själens fall, vårt inres kärna och hoppet som stiger.”
Clarissa Pinkola Estes

 

Open Floor och Therapy in motion

”Open Floor therapy in motion” är en rörelseträning med en förankring från ett terapeutiskt synsätt. Ett levande, livfullt, kreativt och svettigt utforskande genom dans och rörelse för att inkludera, öppna upp, bjuda in och ge plats åt en djupare närvaro i alla våra mönster och beteenden i medvetenhet autentiskt.

Varje aspekt av vårt psyke, känslosamma, sociala, familjära, historiska samt relationsmönster – upplevs genom våra kroppar. Känslor, begrepp, fantasier och minnen ger sig till känna. Med hjälp av Open Floor lär vi oss att finstämma våra sensationer och erfarenheter för att ändra hormonella kompositioner och neurologiska vägar i hjärnan för att öppna upp till det som bidrar med mer kraft och livsglädje för att leva i vårt fulla potentiella kraft.

Open Floor är en dynamisk rörelsemeditation som ger dig möjlighet att känna dig hemma och härlig i din egen kropp både fysiskt och känslomässigt och mentalt och existentiellt.

I Open Floor tränar vi även det grundläggande och ursprungliga icke-verbala som vi alla talar. Detta aktiveras och artikuleras när vi uttrycker våra musklers minnen, våra känslors kraft och tankarnas kreativitet.

Varför dansa och röra sig?

För att kroppen är vår hemadress. För att kroppen är byggd för rörelse. När vi använder dans och rörelse som en träning med att vara förkroppsligad både fysiskt, emotionellt, kognitivt och själsligt, så bjuder vi in möjligheten att vara levande. Det betyder att vi är närvarande för livets växlingar: kärlek, det vilda, det subtila, smärta, kontakt/icke kontakt, känslor, kreativitet, själen och det njutbara etc.

Att träna och kultivera förmågan av att vara förkroppsligad innebär att vara nära dina sinnen, att kunna vara med din upplevelse, oavsett om den är bra eller dålig, inkludera det som är och pausa i det och kunna acceptera att det är ok. Det handlar om påminnelsen och din fulla kraft och att använda hela ditt register som människa, med möjligheten och vetskapen om att din röst, din tanke, din handling gör skillnad och bidrar till världen.

Openfloor på deras officiella hemsida

Drömmar

Inom therapy in motion går vi på djupet av vår själs längtan, vi använder olika redskap för att komma närmare vår sanning. Mari brinner för att ta drömmen ut på dansgolvet. Här beskriver Andrea Juhan om det så vackert. Håll utkik efter workshops med drömmar och Open Floor therapy in motion under kalendarium.

 

Kontakta mig