Vad betyder inre utveckling?

 • Insikten om oss själva
 • att vara autentisk
 • att rannsaka oss själva
 • att lära oss av våra misstag och framgångar
 • att gå ut ur vår ”comfort zone”
 • att ta oss mot den vi vill vara och skapa ett liv efter vår inre längtan och dröm i frihet och kreativitet

Alla ovan nämnda punkter kan sammanfattas som en benämning på inre utveckling.

 • Vad är min längtan?
 • Vad är mitt sanna jag? 
 • Vad vill jag? 
 • Vad har jag för tillgångar? 
 • Vad hindrar mig?
 • Vad behöver jag mer av? 
 • Vad behöver jag mindre av?

Personlig utveckling och vilja

Vi har olika delar av oss själva och i personlig utveckling lär vi oss att känna dessa delar. Ibland behöver vi skruva ner volymen på en del och ibland behöver vi skruva upp volymen på en annan del. Det är inget som kan ske i omedvetenhet.

Vi har olika viljor och en vilja kan vara undangömd i vårt inre då miljö, kultur, uppväxt, rädsla, ego, bakgrund och föreställningar begränsar den sanna och äkta viljan av oss själva. Att inkludera alla våra delar och lära känna dem skapar en större självkänsla som påbörjar en transformation som i sin tur ger oss större valmöjligheter och större frihet!

Att leva i medvetenhet gör att vi tar bättre beslut som är i en äkta och sann riktning för oss själva i den vi är.
Det är frihet, det skapar livs- och glädjekraft.

 

 

”Yesterday I was clever,
so I wanted to change the world.
Today I am wise,
so I am changing myself. ”
– Rumi

 

Boka behandling