Vad innebär Shamansk Energi medicine?

Mari Ljungqvist Open FloorShamansk Energi Medicine erbjuder ett djupgående helande som verkar på flera nivåer, fysiskt, känslomässigt, själsligt och andligtShamanskt healing handlar om personligt helande, transformation och att frigöra våra begränsningar.

Genom att spåra vart den energimässiga blockeringen kommer ifrån, löses blockeringen upp och öppnar upp för det naturliga energiflödet. I ljusenergikroppen som finns runt om den fysiska kroppen finns all information om vår fysiska kropp, våra känslor och mentala historia. Mari jobbar även med de inre blockeringarna som har satt sig i den fysiska kroppen.

 

När själen, tanke och kropp är i harmoni med varandra skapat utifrån kärlekens kraft då är vi i naturlig hälsa och i god relation med allt levande.

 

Att leva fullt ut är att ha ett medvetande som är inriktat på livet och på nuet! När vi helar vår historia och öppnar upp vårt seende in i världen av energi, blir livet magiskt! Därifrån kan vi skapa förändringar på många områden i livet. För att mer och mer, djupare och djupare kunna leva vår dröm. Energimässiga förändringar skapar mer närvaro, livsglädje, inre frid, kraft, vision, magi och kärlek!

 

 

Boka behandling