Vad betyder inre utveckling?

Insikten om oss själva, att vara autentisk, att rannsaka oss själva, lära oss av våra misstag och framgångar. Gå ut ur vår “comfort zone” Att ta oss mot den vi vill vara och skapa ett liv efter vår inre längtan och dröm i frihet och kreativitet.

Vad är min längtan? Vad är mitt sanna jag? Vad vill jag? Vad har jag för tillgångar? Vad hindrar mig?
Vad behöver jag mer av? Vad behöver jag mindre av?

Personlig utveckling och vilja

Vi har olika delar av oss själva och i personlig utveckling lär vi oss att känna dessa delar. Ibland behöver vi skruva ner volymen på en del och ibland behöver vi skruva upp volymen på en annan del. Inget som kan ske i omedvetenhet.

Vi har olika viljor och en vilja kan vara undangömd i vårt inre då miljö, kultur, uppväxt, rädsla, ego, bakgrund och föreställningar som begränsar den sanna och äkta viljan av oss själva. Att inkludera alla våra delar, lära känna dem, skapar större självkänsla och transformation sker. Det ger oss större val möjligheter och större frihet!

Att leva i medvetenhet gör att vi tar bättre beslut som är i en  äkta och sann riktning för oss själva i den vi är,
det är frihet, det skapar livs och glädje kraft.

 

 

“Yesterday I was clever,
so I wanted to change the world.
Today I am wise,
so I am changing myself. ”
– Rumi

 

Boka behandling