Psykosyntes – en psykologi med själ

För närmare 100 år sedan lade den italienska läkaren Roberto Assagioli grunden till psykosyntesen.

För att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde han sig av tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap. Detta helhetstänkande utgör ett dynamiskt utgångsläge för personligt, mellan mänskligt och organisatoriskt växande. Läs er om psykosyntes här!

 

Att gå i Terapi är att säga JA till dig själv!

 

 

60 min

En gång                            800 kr | 80 €
Fem gånger                   3600 kr | 360 €
Tio gånger                     7500 kr | 750 €

90 minuter

En gång                        1200 kr | 120 €
Fem gånger                 5500 kr | 550 €
Tio gånger                11 000 kr | 1100 €

 

 

Boka behandling